Muziek voor muziek

Op zaterdag 11 oktober is er weer een mini concert in Kapel De Olijftak (B). De belgische violist Hans van Kerckhoven zal samen met Luc Lauwaet (piano) klassieke werken ten gehore brengen. Het goede doel is: "Muziek voor muziek".

"Muziek voor muziek".

Ds. Tibor en zijn echtgenote Edith zijn samen de motor van het dorp.

Op dit ogenblik zouden ze graag een aantal kinderen muziekonderwijs laten volgen.

Er is echter geen geld voor instrumenten.

Mocht u nog over een instrument beschikken, die u niet gebruikt en wilt doneren, kunt u kontact op nemen met:

Jan en Bets den Hoed: janenbetsdenhoed@ziggo.nl

Herwin Tjeertes: h.tjeertes@zadkine.nl

Mocht u over geen instrument beschikken, maar wel een bijdrage wilt leveren kan dat altijd,

op NL05 RABO 0307 3732 74 onder vermelding van "Muziek voor muziek"

 

Stichting Bergambacht Helpt.

 

Herfstconcert1
Herfstconcert2

Geplaatst op 21 september 2014