In november 1994 is door een enthousiaste groep vrienden een diaconale werkgroep opgericht onder de naam ĎWerkgroep RoemeniŽí. Deze werkgroep had tot doel om mensen in RoemeniŽ te helpen, ongeacht hun afkomst, ras of geloof.

Er werd contact gelegd met een klein dorp, Ocna de Sus, gelegen in het midden van Roemenië. De opzet was met dit dorp een geestelijke en vriendschappelijke band te creëren. Hier werd vorm aan gegeven door middel van jaarlijkse kledingtransporten en bezoeken over en weer. Het werd een groot succes en er ontstond een steeds hechtere vriendschap. Door het beschikbaar stellen van financiële middelen werd er medische zorg opgezet. Er kwam een verpleegster, een gastenverblijf en een auto die onmisbaar was in dat gebied.

Tien jaar na de oprichting van de werkgroep werd deze omgevormd naar een stichting met de naam: Stichting Bergambacht Helpt.

Bergambacht Helpt in het kort

  • Bergambacht Helpt bestaat uit negen vaste bestuursleden en vele vrijwilligers
  • Bergambacht Helpt komt in actie voor de allerarmsten, ongeacht afkomst, ras of geloof
  • Bergambacht Helpt werkt in Oost-Europa en Afrika
  • Bergambacht Helpt werkt samen met plaatselijke partners