Hierbij willen we bedrijven en particulieren vragen of zij hun oude printer cartridges of oude mobieltjes in willen leveren ten bate van de stichting. De opbrengst hiervan kunnen wij gebruiken voor onze diverse projecten.

Inleveren kan op de volgende adressen:

  • Elke dinsdagavond 19:00-20:00 uur in de consistorie van de Hervormde kerk, Kerksingel 2 te Bergambacht
  • A. Huisman, Schoolstraat 32 te Bergambacht (in een krat onder de koelkast)