04 Medische zorg

Vele ouderen zijn niet in staat om naar het ziekenhuis te gaan. Wij ondersteunen financieel een verpleegster die deze mensen bezoekt en verzorgt.